دستاوردها  
  • کسب رتبه های ممتاز در آزمون های علمی منطقه ای، استانی و کشوری
  • راه یابی دانش آموزان به رقابت های استانی و کشوری و جشنواره خوارزمی و کسب مقام اول در رقابت های آزمایشگاهی
  • کسب مقام اول کیفیت آموزشی و تربیتی در بین مدارس وابسته به حوزه علمیه در کشور
  • کسب بهترین نتیجه در آزمون های نهایی سوم ریاضی و فیزیک در بین مدارس پسرانه آبادان
  • معرفی به عنوان سی مدرسه نوآور در عرصه آموزشی و تربیتی از طرف مؤسسه کشوری مبنا
  •  
     
 
 
نقشه سایت