آئین نامه انضباطی  

نظم آموزشی و اداری

«باسمه تعالی »

مجتمع استعدادهای ناب صالحین

(آئین نامه انضباطی)


رعایت موارد مندرج در این آئین نامه واطاعت از كلیه مقررات مجتمع كه بطور كتبی یاشفاهی به اطلاع دانش آموز میرسد الزامی است .
نظم وانضباط بعنوان بارزترین خصوصیت یك دانش آموز در تمام ابعادبایدسرلوحه زندگی وی قرار گیردوخانه و مدرسه جایگاه مناسبی برای رشداین خصلت حسنه می باشد .

 

1 - دانش آموزان در دوران تحصیل موظف‌اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت كنند كه اهم آن‌ها به شرح زیر است

:
الف)رعایت شعائر دینی .
ب)رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر كاركنان مدرسه .
ج)رعایت حسن رفتار و اخلاق و همكاری با سایر دانش آموزان .
د)سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشاركت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه .
ه)رعایت بهداشت و نظافت فردی و همكاری با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاكیزه نگه داشتن فضای مدرسه

     
  –2 غیبتها تنها در صورتی موجه می باشدكه :
الف)گواهی معتبرپزشكی توسط ولی دانش آموزبه معاونت انضباطی مدرسه حداكثر تا سه روز بعد از غیبت دانش آموز ارائه گردد .
ب ) قبل از غیبت، اولیاء از معاونت انضباطی حضوراً اجازه گرفته باشند


  –3 غیبت غیر موجه بیش از یك روز در مرحله اول موجب محرومیت از فوق برنامه های تفریحی و ورزشی خواهد شد و در مرحله بعدی منجر به اخراج موقت همراه با درج در پرونده خواهد شد.

4- روز اول مهر ،بین دو تعطیلی،آخر اسفند ،14 فروردین و ... با بقیه روزهای سال هیچ تفاوتی ندارد و حضور دانش آموز در همه روزهای سال كه شورای مدرسه مصوب كند الزامی و عدم رعایت آن علاوه بر كسر نمره انضباط موجب عدم ثبت نام در سال تحصیلی بعد خواهد شد .

5- شركت در تمامی فوق برنامه هایی كه والدین متعهد به شركت فرزندشان در آنها شده اند الزامی می باشد و نمره دروس فوق برنامه در كارنامه مجتمع لحاظ خواهد شد.

6-شركت درمراسم مختلف مدرسه از جمله (مراسم صبحگاهی ، نماز جماعت و مناسبتها ) الزامی است .

7- درخواست درس خصوصی از معلمان این مجتمع چه معلم مربوطه و چه معلمان دیگر مجتمع  به كلی ممنوع می باشد و با توجه به متعهد بودن معلمان در نگرفتن درس خصوصی ، هرگونه درخواست درس خصوصی از طرف معلمان به مجتمع اطلاع رسانی خواهد شد كه در اینصورت به عنوان تخلف از مقررات ، باآن برخورد خواهد شد.

8- دانش آموز موظف است در هر رشته ورزشی كه به تایید شورای مدرسه برسد (شنا ، رشته های رزمی ، سواركاری با اسب و . . ) شركت فعال داشته باشد جز اینكه به توصیه پزشك ( كه مورد تایید مجتمع است) از آن ورزش معاف شود  .

9- همراه داشتن اشیاء غیر ضروری و وسایل زینتی (زیور آلات ) و پول نقدبیش از ۵۰۰۰ تومان در مدرسه ممنوع می باشد

 

     
 
 
نقشه سایت