تماس با ما
 
نشانی :
آبادان احمد آباد بلوارصالحین (خیابان 15 ) جنب دانشکده نفت
      ***مجتمع  استعدادهای ناب صالحین***

  تلفن روابط عمومی :  53331187 ـ 061

 
                          53331177 ـ 061


  نمابر (فکس) :         53331178 ـ 061  

 
  
 

  تارنما (وب سایت) :www.ensalehin.ir
 


  :   salehinabadan@

 
 
 
نقشه سایت