چاپ خبر
مجتمع پسرانه استعداد های ناب صالحین دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بازدید
سرتیپ صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 
و سردار بادین فرمانده منطقه سوم دریایی
 
مهمانان مجتمع صالحین شدند
انتهای پیام/.