چاپ خبر
مجتمع پسرانه استعداد های ناب صالحین دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷
گزارش مصاحبه
گزارش تصویری از روند مصاحبه های
      ریاضی و علوم(فیزیک،شیمی،زیست)      
                                                 هوش واستعداد       
                                                               تست شخصیت
                                                                            و     آزمون کتبی
انتهای پیام/.